Miljöpolicy & miljöberättelse

2012-02-08 blev vi miljödiplomerade. Det betyder att vi har klarat kriterierna för att bli miljödiplomerat och uppfyller kraven för ett miljöledningssystem. Bland annat har dessa punkter genomförts i verksamheten: laglista, miljöutbildning, checklista för miljöutredning, miljöpolicy, miljöplan och miljörevision.

Miljödiplomeringen är godkänd enligt den nationella standarden för miljöledningssystem, Svensk Miljöbas. Miljödiplomeringen enligt värmlandsmodellen är ett miljöledningssystem för små och medelstora verksamheter i Värmland.

Miljöpolicy

Vi vill bedriva vår verksamhet så att miljön skyddas och material används på bästa sätt. Utveckling av miljöpolicyn sker ständigt och det är ett arbete som aldrig är ändligt.

Vi ska:

  • Använda rengöringsmedel till den dagliga städningen som är godkänt med svanen, svenska naturskyddsföreningens märke eller annat liknande och begränsa kemanvändningen.
  • Undvika engångsprodukter i största möjliga mån.
  • Använda kvalitetsmoppar och dukar med hög livslängd så att miljön inte belastas onödigt med avfall.
  • Vid tvättning av moppar, trasor, arbetskläder och andra textilmaterial används endast tvättmedel som är miljömärkt med svanen eller annan liknande miljömärkning.
  • Öka kunskapen och medvetenheten till de anställda kring miljöfrågor.
  • Effektivisera våra transporter.
  • Vi följer alla lagkrav.
  • Arbeta med ständiga förbättringar.
  • Vi ska minska förorening, avfall och användning av naturresurser i vår verksamhet.

 

2013-02-27

Zekaryas Tadesse

Städkurir & Flytt Värmland AB´s miljöberättelse 2011

Städkurir & Flytt Värmland AB är ett städ- och flyttföretag som arbetar mot både privat- och företagskunder. Mestadels privatkunder. Vi är idag 6 anställda. Inom städ arbetar vi mest med hushållsnära tjänster. Hushållsnära tjänster är en hemservice där städ utger största delen. Exempel på vårt utbud inom hushållsnära tjänster är städ, fönsterputs, klädvård, tvätt, ärenden, snöskottning och trädgårdsarbete. Våra flyttjänster är bohag- och kontorsflytt samt tömning av dödsbon och skräp.

Vårt miljöarbete bygger på bedömningsgrunder för Miljödiplom Svensk Miljöbas som står för ett småföretagsanpassat miljöledningssystem. Arbetet utgår ifrån att bedrivs med inriktning på ständiga förbättringar av såväl dokumentation som miljöförbättrande åtgärder.

Våra betydande miljöaspekter har kartlagts vid en miljöutredning och med hänsyn till den är vår miljöpolicy och våra miljömål skrivna. Vi har en förteckning över den lagstiftning som berör oss och de kemikalier vi använder i vår verksamhet. De som varit anställda hos oss mer än sex månader har även gått en utbildning i grundläggande miljökunskap samt att vi har en miljöansvarig som hela tiden är uppdaterad. Josefine Lee är vår miljöansvariga. Josefine har även ansvar för administration och kundkontakt.

Vi är inne på vårt första år i arbetet med Miljödiplomeringen och strävar efter vårt första miljödiplom.

Förbättringar: hittills har vi börjat källsortera. Vi har lagt stor vikt på att dosera rätt med våra kemikalier, på så sätt minskar vi antalet kemikalier. Vi för numera ett protokoll på hur mycket kem vi köper in för att se hur mycket det går åt. Hos alla våra kunder använder vi idag torra städmetoder vilket sparar på kemförbrukningen och engångsprodukter. Då vi vill att alla våra kunder ska ha miljövänligt städmaterial håller vi koll på vad vi kan rekommendera våra kunder när deras icke miljövänliga medel tar slut.  De anställda som har överseende över kundernas städskåp meddelar Josefine Lee som i sin tur meddelar kunden i fråga. Vi har två miljöaspekter som spelar stor roll hos oss och det är bränsle- och kemförbrukning. Från och med januari 2012 för vi protokoll över bränsle (körjournal) och kemikalier (lista över inköpt material).

Vi arbetar även med att informera kunder om våra torra metoder, och att dessa är att föredra med hänsyn till resultat, miljö, ergonomi och ekonomi. Vår rutin för nya kunder är att man har en genomgång av befintligt städskåp vid första städtillfället eller vid en träff innan första städtillfället. Vi rekommenderar städmaterial och oftast köper kunden bra material av oss som är miljövänliga och ergonomiska. För att inte slösa på resurser som redan finns används det gamla upp innan man ersätter med nytt.

Vid nyanställning har vi som rutin att gå igenom städ- och bilrutiner. De får även coachning så länge det behövs ute på arbetsplatsen i hygienteknik av Henriette Lee, som är vår arbetsledare.

Josefine Lee

Miljöansvarig

Karlstad den 9 januari 2012

 

Städkurir & Flytt Värmland AB´s miljöberättelse 2013.

Vi startade vårt miljöarbete hösten 2011 och blev miljödiplomerade i feb 2012. Detta är vårt andra år med miljöarbetet. Vi har under 2012 arbetat med de målen vi har satt upp.

 

Miljömål ”Minska bränsleförbrukningen med minst 10 % ”.

 

Vi har gjort de justeringar vi kunnat göra i vårt schema för att körrutterna ska bli så sparsamma som möjligt. Våra fasta kunder har varit tillmötesgående och gått med på att göra en del ändringar i deras städschema och förstått att det hjälper oss att gynna miljön. Vi har bytt ut en av servicebilarna till en mer ergonomisk skåpbil som går på diesel. Vi har fått fram en kostnad på bränsleförbrukning för 2012 och kommer att försöka komma ner i kostnad ännu mer under 2013. Här tror vi att vi har lyckats med vårt miljömål men kommer att kunna redovisa det under 2013.

Miljömål ”Minska kemikalieförbrukningen med 50 % ”.

Vi har börjat dosera rätt i sprayflaskor istället för att hälla direkt ur förpackningen. Det gör att vi har lyckats med vårt mål. Vi har fått fram en kostnad på förbrukningsmaterial för 2012 och kommer att jämföra med 2013. Som ovan så tror vi att vi har lyckats med vårt miljömål men kommer att kunna redovisa det under 2013.

Miljömål ”Öka andelen miljömärkta produkter hos våra kunder med minst 50 % ”.

Vi har påverkat våra fasta kunder att börja använda det städmaterial och städmedel som vi rekommenderar. Kunderna har även här varit tillmötesgående och bytt ut sitt vanliga städmedel till våra koncentrerade städmedel som är i största mån miljömärkta och räcker i år om man doserar rätt. Idag använder ca 88 % av våra kunder vårt städmedel. 100 % av kunderna använder vårt städmaterial. I vårt städmaterial använder vi endast microdukar och micromoppar som tvättas och kan på så sätt återanvändas minst fem år framåt. Här har vi lyckats med vårt mål!

Miljömål ”Minska energiförbrukningen”.

Vi tog kontakt med vår hyresvärd och bad dem sänka temperaturen i lokalen på Zakrisdal då den låg runt 24 grader. Det gick bra. 1 okt 2012 flyttade vi till Lamberget från Zakrisdal och fått en ny hyresvärd där vi kan påverka mycket mer. Vår hyresvärd är mycket tillmötesgående och vi tror att vi kommer att kunna påverka honom till att tänka mer miljövänligt bland annat när det gäller miljömärkt förbrukningsmaterial och kompostering. Vi sitter i ett företagshotell och kommer att försöka påverka även de andra hyresgästerna att tänka mer på miljön och vad de kan göra för att bidra till ett bättre samhälle. Under 2013 kommer vi försöka satsa på kommunikation!

Checklistan för miljöutredningen är uppdaterad.

Medarbetarna har en numer en central plats att äta sin lunch på. Det minskar bränsleförbrukningen avsevärt. Vi ser även ljust på att kunna börja använda cyklar med tanke på vår centrala utgångspunkt. Det kommer att ske om vi får in fler kunder i samma område som vårt kontor.

Vi har under 2012 kartlagt både kemikalieförbrukningen och drivmedelsförbrukningen och kommer att kunna jämföra med 2013. I framtiden önskar vi kunna använda oss av elektroniska körjournaler för att kunna mäta exakt.

Inköp drivmedel 2012 Inköp drivmedel 2013 Inköp förbrukningsmaterial 2012 Inköp förbrukningsmaterial 2013
XXX kr   XXX kr  

 

Vi har inte lyckats till 100 % att endast använda miljömärkta produkter men det finns nu med som mål i vår miljöplan.

Vi har använt slut på 8 st utgående produkter av 12 st, varav tre av de 12 st inte längre är utgående. Vi har minskat ned vårt kemikalieförråd från 21 st olika kem till 16 st. Inköp görs numera endast en gång per månad och undantag om det uppstår en akut situation.

Under 2013 kommer vi att fortsätta försöka påverka kunder till att byta ut sitt rengöringsmedel till drygare och miljövänliga medel och att använda återanvändningsbart städmaterial såsom microdukar och micromoppar. Vi försöker hitta en hållbar sprayflaska som vi doserar rätt i hos kunderna. Vi kommer att ha personalmöten oftare för att påminna om hur vi jobbar för miljön. Våra fordon ska märkas med miljödiplomeringslogotypen för att uppmärksamma omgivningen på att vi tycker det är viktigt. Vi kommer att köpa in rättvisemärkt kaffe och miljömärkta kontorsmaterial. Vår hyresvärd är mycket tillmötesgående och vi tror att vi kommer att kunna påverka honom till att tänka mer miljövänligt bland annat när det gäller miljömärkt förbrukningsmaterial och kompostering. Vi sitter i ett företagshotell och kommer att försöka påverka även de andra hyresgästerna att tänka mer på miljön och vad de kan göra för att bidra till ett bättre samhälle. Under 2013 kommer vi försöka satsa på kommunikation!

Enligt Värmlandsmodellens matris för bedömning av miljöaspekter (miljöpåverkan + omfattning) blev vårt resultat för våra fordon att det är en betydande miljöaspekt. Vi tänker mycket på att minska körrutterna och att försöka ha miljöfordon.

Vårt resultat för energiförbrukning blev att vi inte ha en betydande miljöaspekt. Vi hyr våra kontor i ett företagshotell där vi alla har ansvar för hur vi förbrukar el. Lamporna i korridoren är alltid släckta på dagtid. Den som går sist på kvällen släcker om det är tänt. Kaffekokaren och tvättmaskinen är avstängda när ingen använder dem.

Vårt resultat för kontoret blev att vi har en måttlig påverkan. Vi har idag en skrivare som inte stödjer dubbelutskrift däremot har den ett energisparläge. Datorn och skrivaren är inte miljömärkta/energimärkta. Detta kommer att bytas ut så småningom. Våra kuvert är miljömärkta. Vårt papper kommer att bytas ut till miljömärkt. Förbrukningsmaterial som toalettpapper och hushållspapper köps in av hyresvärden. Kaffet kommer att bytas ut till ekologiskt kaffe. Det är en betydande miljöaspekt.

Vårt resultat för förbrukningsmaterial och kem blev att vi har måttlig påverkan. Vi använder oss endast av återanvändningsbara microdukar och moppar som håller i åratal samt ytterst lite kem då vi använder oss av torrmetoder. Det negativa är att vi använder oss av engångshandskar. Det är en betydande miljöaspekt

Utbildningsplanen är uppdaterad och kommande utbildningar som Ecodriving, Klimatutbildning samt Inspirationsföreläsning är införda.

Miljöpolicyn är ändrad 2012-05-09 samt 2013-02-27. Den finns att läsa på vår webbsida.

Lagar

Vi har koll på och håller oss uppdaterade på vilka lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet. Vi tar reda på vad som gäller, om vi ska göra några förändringar i verksamheten. Vid förändringar informeras alla anställda.

Rutiner för verksamheten såsom nyanställning och nya kunder är fortfarande detsamma. Vid förändringar informeras de anställda.

Vi fortsätter med miljöförbättringar enligt vår miljöplan/handlingsplan samt vidtar miljöförbättringar även utöver miljöplanen/handlingsplanen när detta är möjligt. Miljöarbetet leds av Josefine Lee.

Vår miljöberättelse kommer att finnas att läsa på vår webbsida.

Zekaryas Tadesse

Karlstad den 7 mars 2013